امروز : سه شنبه 5 مرداد 1400 بروزرسانی:1400/04/29

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

11:39 AM 1400/04/09 تعداد بازدید: 2

طي مكاتبات سازمان دامپزشكي با سازمان شيلات ايران، عوامل خطر جهت بيمه نمودن مزارع آبزي پروري جهت اطلاع رساني به آبزي پروران اعلام گرديد


طي مكاتبات سازمان دامپزشكي با سازمان شيلات ايران، عوامل خطر جهت بيمه نمودن مزارع آبزي پروري جهت اطلاع رساني به آبزي پروران اعلام گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان، به اطلاع كليه آبزيان پروران، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكل هاي آبزي پروري مي رساند كه كليه آبزيان پرورشيب بايد در برابر عوامل خطر اعلامي، تحت پوشش بيمه اجباري (پايه) قرار گرفته و خسارات ناشي از اين عوامل خطر صرفا از طريق مكانيسم بيمه و توسط صندوق بيمه كشاورزي پرداخت مي گردد و كليه اشخاص حقيقي ، حقوقي اعم از دولتي ، تعاوني و خصوصي مكلفند مطابق ماده 9 قانون نظان جامع دامپروري كشور مصوب 1388/05/07نسبت به برقراري بيمه اقدام نمايند. عوامل خطر سالهاي 1399 و 1400 به شرح ذيل مي باشند و ليست اعلامي هر ساله بازبيني و اطلاع رساني خواهد شد:
1ـ عوامل خطر براي مزارع تكثير و تفريخ ماهي قزل آلا: بيماري هاي vhs ، ihn ، ipn و بيماري هاي نوپديد و بازپديد
2ـ عوامل خطر براي مزارع پرورش ماهي قزل آلا: بيماري هاي vhs، inh و بيماري هاي نوپديد و بازپديد
3ـ عوامل خطر براي مزارع پرورش در قفس ماهي قزل آلا: بيماري هاي vhs، inh و بيماري هاي نوپديد و بازپديد
4ـ عوامل خطر براي مزارع تكثير و پرورش ميگو : بيماري لكه سفيد و بيماري هاي نوپديد و بازپديد
5ـ عوامل خطر براي مزارع تكثير و پرورش ماهيان گرمابي: بيماري khv و بيماري هاي نوپديد و بازپديد
6ـ عوامل خطر براي مزارع تكثير و پرورش ماهيان خاوياري: بيماري هاي نوپديد و بازپديد
گفتني است به استناد ماده 6 آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها، موضوع تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 128102/ت/45949 ه مورخ 1391/6/29، تنها مرجع رسمي تاييد و اعلام وقوع بيماري ها (اعم از نوپديد، بازپديد و ...) سازمان دامپزشكي كشور است و پرداخت خسارت ناشي از بيماري هاي تحت پوشش صرفا با تاييد دامپزشكي صورت مي گيرد.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)