امروز : سه شنبه 5 مرداد 1400 بروزرسانی:1400/04/29

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

10:24 AM 1400/03/11 تعداد بازدید: 55
normal 0 false false false en-us x-none ar-sa

به استحضار مي رساند:

اداره كل شيلات گلستان در نظر دارد در راستاي تكميل تاسيسات زيربنايي مجتمع پرورش ميگو گميشان، احداث جاده دسترسي زهكش md از پل d1 تا پل d4 به طول 5/5 كيلومتر را با تشريفات قانوني از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.


normal 0 false false false en-us x-none ar-sa

به استحضار مي رساند:

اداره كل شيلات گلستان در نظر دارد در راستاي تكميل تاسيسات زيربنايي مجتمع پرورش ميگو گميشان، احداث جاده دسترسي زهكش md از پل d1 تا پل d4 به طول 5/5 كيلومتر را با تشريفات قانوني از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان، كليه مراحل واگذاري اين مناقصه اعم از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام مي شود.

لازم به ذكر است مبلغ برآورد اوليه اين مناقصه -/29/373/516/728ريال، به صورت نقدي مي باشد و تضمين اين مناقصه نيز -/1/468/675/837ريال، با حداقل مدت اعتبار 3 ماه به صورت ضمانتامه بانكي معتبر شركت در مناقصه خواهد بود.

گفتني است اسناد مناقصه بايد به صورت الكترونيك در سامانه تداركات دولتي (ستاد) بارگذاري گردند. همچنين تنها اسناد پاكت هاي پيشنهاد (ب) و (ج) كه داراي امضاي الكترونيكي باشند مورد پذيرش است. بديهي است در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج)، اسناد فيزيكي(كاغذي) و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي (داراي مهر گرم) به هيچ وجه قابل پذيرش نيستند.زمان و مكان بازگشايي پاكت هاي مناقصه نيز در تاريخ 18 خرداد 1400، در محل سالن جلسات اداره كل شيلات استان گلستان خواهد بود.

ضمنا به پيوست فرم هاي ارزيابي كيفي اين مناقصه آماده است كه مناقصه گران مي بايست ضمن دريافت اين فرمها، نسبت به تكميل و قراردادن آنها در پاكت هاي مربوطه در زمان مقرر اقدام نمايند.

«روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان»

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)